Wat moet je weten van compressoren?

compressoren

Wat moet je weten van compressoren?

Compressoren, wat zijn dat eigenlijk? Een compressor heeft als functie het samendrukken van iets, vaak is dit lucht. Dit kan handig zijn voor erg veel verschillende doeleinden, denk bijvoorbeeld aan het oppompen van je banden, in de context van aardgas aan het samenpersen van het gas waardoor het makkelijker te vervoeren is en om perslucht te creëren. Perslucht kan namelijk als energiedrager functioneren. Deze perslucht kan gemaakt worden met een persluchtsysteem. Bij een compressor wordt dus de druk van een gas opgevoerd en als het ware samengeperst. Dit in tegenstelling tot een ventilator. Hier wordt, overeenkomstig aan een compressor, met een gas gewerkt en wordt er energie verbruikt, maar deze energie leidt in tegenstelling tot een drukverhoging, alleen tot een verplaatsing van de lucht. 

Vergeleken met een pomp

Een compressor werkt eigenlijk hetzelfde als een pomp. Het verschil tussen een compressor en een pomp is dat een pomp werkt voor vloeistoffen, terwijl een compressor werkt voor gassen zoals lucht en aardgas. Bij beide wordt de druk verhoogd, maar waar dit bij vloeistoffen niet veel effect heeft, heeft het samenpersen van een gas erg grote invloeden op de dichtheid, (ontbrandings)temperatuur en zelfs de fase. Als de druk namelijk dusdanig verhoogd wordt kan van een gas een vloeistof worden gevormd. Een fietspomp ziet men over het algemeen als een pomp, toch is dit niet helemaal waar. Zoals eerder gezegd werkt een pomp namelijk met vloeistoffen en een compressor met gassen. Een fietspomp is dus een voorbeeld van een compressor in plaats van, zoals de naam suggereert, een pomp. 

De toepassingen van perslucht

Een groot nadeel aan het gebruik van compressoren is dat ze vaak erg veel energie verbruiken. Door dit hoge verbruik en de stijgende energieprijzen wordt het erg duur om gebruik te maken van bijvoorbeeld perslucht. Perslucht wordt met name gebruikt om bijvoorbeeld motoren en machines aan te drijven, maar kan ook worden gebruikt als lucht om in te ademen. Zo zit er bijvoorbeeld perslucht in de zuurstofflessen van duikers van de brandweer. Ook als je aan de beademing ligt wordt er perslucht gebruikt, natuurlijk gelden voor deze perslucht wel extra hoge eisen wat betreft de gezondheid. Persluchtsystemen zijn nog steeds prijzig, maar als het gebruik van perslucht nodig is, is dit wel, financieel gezien, de beste optie. Een goede optie zijn de Kleinjan compressoren

In een ander verband

Naast bij de productie van perslucht zijn er meer toepassingen van compressoren. In een verbrandingsmotor zitten bijvoorbeeld vaak compressoren. Deze hebben als doel de hoeveelheid lucht in de cilinders vergroten. Als er namelijk meer gas in een cilinder past, betekent dat ook meer scheikundige deeltjes die kunnen reageren. In deze cilinders vindt dan een verbrandingsreactie plaats. Bij zo’n verbrandingsreactie komt erg veel energie vrij en deze hoeveelheid per tijdseenheid wordt als het vermogen gezien. Een hogere druk in de cilinder leidt dus tot een groter vermogen van de motor. 

De benodigde elektriciteit

De hoeveelheid energie die een compressor gebruikt is te berekenen aan de hand van een formule. Als het vermogen geïntegreerd wordt dan is te berekenen wat de benodigde energie over een bepaald tijdsinterval is. Een belangrijke opmerking hierbij is dat er uitgegaan wordt van een constant vermogen. In de realiteit zal dit vaak niet het geval zijn waardoor het daadwerkelijke energieverbruik zal wisselen. Een vaste afwijking is niet echt te bepalen, maar over het algemeen zal een marge van twintig procent wel voldoende blijken. 

Deel dit artikel